II Gminny Konkurs Czytelniczy „Kornelek”

15 stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej w Adamowie odbył się II Gminny Konkurs Czytelniczy „Kornelek” dla uczniów klas II i III z terenu Gminy Brody. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy II – Maja Kacperska i Julian Kusiak, których do konkursu przygotowała wychowawczyni Barbara Michalczewska. Konkurs dotyczył znajomości książki Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”. Pierwszym zadaniem każdej drużyny biorącej udział w konkursie było zaprezentowanie przed jury krótkiej scenki związanej z dowolnym wydarzeniem z książki. Jury składające się z nauczycieli – opiekunów poszczególnych drużyn oceniało i przydzielało punkty (bez punktacji na swoją szkołę) za zgodność scenki z treścią lektury, za pomysł i ogólne wrażenie artystyczne. Z tym zadaniem Maja i Julian poradzili sobie świetnie. Następnie drużyny odpowiadały pisemnie na pytania quizu, w którym nasza drużyna zdobyła maksymalną ilość punktów. Kolejnym zadaniem dla jury była ocena przygotowanej przez uczniów ilustracji dotyczącej dowolnego wydarzenia z książki. Dodatkowym zadaniem tego konkursu – niespodzianką dla drużyn było ulepienie z plasteliny głównego bohatera tej książki – Plastusia.

Z każdym zadaniem uczniowie klasy II z naszej szkoły poradzili sobie znakomicie i zdobyli I miejsce w tym konkursie.

                Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!