Archiwum miesięczne: Wrzesień 2019

Sprzątamy świat

Dnia 19 września 2019 r. w naszej szkole odbyła się cykliczna akcja „Sprzątania Świata”, która na stałe wpisała się w harmonogram imprez szkolnych. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. W akcji porządkowej uczestniczyły klasy: I – VIII pod opieką nauczycieli. Uczniowie wysprzątali przydrożne rowy, przystanki autobusowe i teren wokół boiska sportowego.

Kutery 2019- obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 15.09.2019 roku w Kuterach odbyła się uroczystość upamiętniająca  80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewody Świętokrzyskiego, delegacje szkół, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nie zabrakło też licznie przybyłych pocztów sztandarowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy krótkim programem artystycznym uświetnili tę podniosłą uroczystość. Warto było czekać na ich występ! W lesie głośno rozbrzmiewały słowa wzruszającej pieśni ,, Myślimy o Polsce”, którą  pięknie zaśpiewał  Michał Rycombel. Niezawodni, zresztą jak zwykle, okazali się Mali Wojacy, którzy tym razem po raz pierwszy wystąpili w zmienionym składzie. Do zespołu dołączyła bowiem piękna żołnierka, Natalka Orczyk. Uczennica zastąpiła Cypriana Kosmalę.

   Zgromadzona publiczność bardzo ciepło przyjęła występ naszych uczniów i nagrodziła ich gromkimi brawami. Autorski wiersz oraz specjalną dedykację dla Małych Wojaków przekazał Jan Rychner , Prezes Klubu Literackiego ,, Nasza Twórczość” Stowarzyszenie Wspólnota Polska  w Warszawie. Podziękowanie za przygotowanie uczniów do występu otrzymała   p. Justyna Śpiewak, opiekunka Zespołu.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Krystyna Kasica, dyrektor ZPO w Stykowie  oraz zastępca dyrektora, p. Elżbieta Rozwadowska. Nieocenioną pomoc przy obsłudze sprzętu nagłaśniającego okazał Jakub Dróżdż. Nie zawiedli również Rodzice,  na których zawsze możemy liczyć i którym serdecznie dziękujemy za to, że wspierają nasze inicjatywy   i często poświęcają także swój czas, aby pomóc w zorganizowaniu wyjazdu. Dziękujemy!

Narodowe czytanie 2019

Lekturą tegorocznej 8 edycji Narodowego Czytania było osiem nowel wybranych spośród setki propozycji przez parę prezydencką.

Do tej inicjatywy przyłączyła się także Szkoła Podstawowa w Stykowie, w której wspólne czytanie odbyło się  9 września na drugiej godzinie lekcyjnej w klasach IV-VIII.

Nauczyciele i uczniowie odczytali najpierw list Prezydenta RP, a następnie prezentowali fragmenty ,,Katarynki” B. Prusa.

Narodowe Czytanie w ZPO w Stykowie zorganizowane zostało przez bibliotekę szkolną. 

MALI WOJACY podczas obchodów patriotycznych w ĆMIELOWIE

W dniu 7 lipca 2019 r. w 75 rocznicę śmierci Żołnierzy Armii Krajowej walczących pod komendą Tomasza Wójcika ps. ,,TARZAN’‘ w Ćmielowie oraz w Woli Grójeckiej odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Organizatorem imprezy był Okręg – Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK ,,Ponury”- ,,Nurt” oraz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Tradycyjnie w uroczystościach tych brali udział MALI WOJACY, których zaprosiła p. Anna Skibińska, czuwająca nad organizacją, prowadzeniem i przebiegiem imprezy. Chłopcy pełnili wartę przy grobach poległych żołnierzy na cmentarzu w Ćmielowie, pomagali układać wiązanki kwiatów.

Następnie prezentowali swoje zdolności wokalne podczas koncertu, który odbył się przed Mszą Św. w intencji pomordowanych żołnierzy w kościele parafialnym w Ćmielowie. Występ bardzo podobał się zgromadzonej w kościele społeczności, o czym świadczyły długie oklaski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Woli Grójeckiej.

W wyjeździe do Ćmielowa pomoc swoją okazali rodzice – p. Katarzyna Klepacz oraz tradycyjnie p. Michał Wiecha, którym serdecznie dziękujemy.

WOJACY NA FESTYNIE W BRODACH

17 sierpnia 2019r. odbył się Festyn pod Zaporą w Brodach. Wśród licznych prezentacji wokalnych, swój repertuar mogli również zaprezentować MALI WOJACY, których występ przypadł do gustu zgromadzonej publiczności. Brawo!!!

Bardzo dziękujemy chłopcom i rodzicom za umożliwienie wzięcia udziału w festynie, mimo  licznych wakacyjnych planów.  

Witaj szkoło

2 września 2019 roku społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie przywitała nowy rok szkolny 2019/2020.
Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Stanisława Kuśmierczyka.
 Dyrektor szkoły, Pani Krystyna Kasica i wicedyrektor Pani Elżbieta Rozwadowska przywitały uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników szkoły. Na apelu nie zabrakło aspektu historycznego, dotyczącego kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pani dyrektor życzyła zebranym optymistycznego nastawienia do obowiązków szkolnych i ogromnego zapału do pracy w nowym roku. Poinformowała wszystkich o pracach modernizacyjnych przeprowadzonych na terenie szkoły w okresie wakacji.
 Swojej wypowiedzi udzieliła również pani wicedyrektor, życząc wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.  Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.