#Szkoła pamięta

Jak co roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z panią Dianą Raban i Iloną Jędrzejczyk odwiedzili zbiorowe mogiły mieszkańców wsi Gębice zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku. Uprzątnęłyśmy  groby, zapaliłyśmy znicze, a na zakończenie wspólnie się pomodliłyśmy.

Takie inicjatywy kształtują wśród uczniów właściwe postawy patriotyczne oraz kultywują pamięć o ludziach, którzy stracili życie w walce o niepodległość naszego kraju, w trakcie II wojny światowej.