Spotkanie czytelnicze w przedszkolu

Szkoła w Stykowie 1-go września 2017r. przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „PoczytajMy”, którego celem jest promocje czytelnictwa. Nauczyciel bibliotekarz zorganizował grupę uczniów, tak zwany Klub Czytelniczy, który systematycznie będzie czytał maluchom. Do Klubu należą chętni uczniowie z klas

IV-VII. Dzieci spotykają się z nauczycielem, przygotowują potrzebne pomoce i materiały, wyszukują teksty. 25-go października odbyło się w przedszkolu pierwsze spotkanie czytelnicze pt. „Moja bezpieczna droga do przedszkola”. Starsi koledzy czytali dla dzieci piękne wiersze o bezpiecznej drodze do przedszkola. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały, odpowiadały na pytania, brały udział w ćwiczeniach integrujących. Następnie spotkanie odbędzie się w listopadzie.