Przygoda z Angielskim w ZPO Styków

Od 1 października 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie realizowany jest projekt w ramach programu ENGLISH TEACHING SMALL GRANTS 2016 „Przygoda z Angielskim”, który finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem programu jest NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA. Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłosiły konkurs SMALL GRANTS, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce. Konkurs odbywał się w dwóch turach: ocena formalna przygotowanego wniosku oraz ocena merytoryczna. Ocenę formalną przeszło 160 szkół i instytucji z całej Polski. W wyniku oceny merytorycznej Grupa Doradcza Ekspertów Programu English Teaching zarekomendowała przyznanie 55 dotacji dla najwyżej ocenionych wniosków, w tych najlepszych znalazł się również wniosek ze Szkoły Podstawowej w Stykowie przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego p. Agnieszkę Pastuszka oraz Dyrektora ZPO Styków Barbarę Prokop. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wyłonieni uczniowie z klasy V Szkoły Podstawowej w Stykowie. Pośrednimi odbiorcami projektu są rodzice naszych uczniów i zaproszone dzieci z innych szkół oraz nauczyciele. Całkowita wartość projektu wynosi 5 250zł, zaś wartość dotacji wyniosła 5 000zł. W ramach projektu przewidzianych jest 40 godzin zajęć z j. angielskiego i zajęcia wokalne. W ramach projektu realizowane są różne działania mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów związanych z efektywnym wykorzystaniem języka angielskiego do opowiadania o swoim miejscu zamieszkania, regionie, i innych ciekawych miejscach w Polsce. Uczniowie uczestniczą w projektach europejskich eTwinning, podczas których poznają kulturę i tradycje innych krajów europejskich. Zaplanowane formy pracy będą sprzyjać umiejętności wykorzystania języka w praktyce poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, rozwijaniu postaw twórczych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji szkoła wzbogaciła się o różne pomoce dydaktyczne i sprzęt, zakupiony z przyznanych środków w ramach dotacji.. Uczestnicy projektu spotykają się z Native Speakerami z różnych krajów. W październiku odbyły się zajęcia z gościem pochodzącym z Kanady – Victorem Benz a w listopadzie przyjechał do naszej szkoły Sekretarz Rady Dyrektorów PAFW Douglas Ades wraz z małżonką Elżbietą Dec. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ZPO Styków oraz uczniowie Gimnazjum w Pawłowie wraz z nauczycielem języka angielskiego panią Bożeną Sławek. Pan Ades poprowadził lekcje języka angielskiego. Jej tematem były miejsca w USA, które warto odwiedzić, oczywiście w jęz. angielskim. Podczas lekcji Douglas Ades przekazał uczniom interesujące fakty na temat historii i kultury amerykańskiej. Dyskusja toczyła się wokół ciekawych miejsc wartych odwiedzenia, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce, na temat życia codziennego w Ameryce oraz różnic i podobieństw pomiędzy Polakami i Amerykanami. Dla uczniów była to znakomita okazja do sprawdzenia w praktyce znajomości języka angielskiego. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań. Douglas Ades zachęcał ich do pogłębiania wiedzy o Stanach Zjednoczonych, do wytężonej pracy, dążenia do celu i podnoszenia kompetencji językowych. Jak zawsze podczas tego rodzaju wizyt, spotkał się z dyrekcją i kadrą. Goszczący w szkole Douglas Ades, wielokrotnie podkreślał, że uczniowie wykazali się doskonałą znajomością języka angielskiego, kreatywnością, ciekawością świata i gościnnością. Aktywne uczestniczenie uczniów w lekcji angielskiego i bardzo ciekawe pytania, które przygotowali były dowodem na to, że fundusze przekazane przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności z pewnością zostały dobrze wykorzystane. Pan Douglas Ades był pod wielkim wrażeniem występu artystycznego przygotowanego przez uczennice z Gimnazjum w Pawłowie. Realizacja powyższego programu stała się możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz wydatnej pomocy i współpracy z samorządem Gminy Brody.