Komunikat Dyrektora ZPO w Stykowie dotyczący tzw. “dni dyrektorskich”

W roku szkolnym 2021/2022 ustalone są następujące dni dyrektorskie: 15 października, 2 listopada, 12 listopada, 2 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.

W w/w wyznaczonych terminach nie ma zajęć dydaktycznych, są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Dyżury nauczycieli trwają w godz. od 8.00 – 14.00.

Marzena Adamus

dyrektor ZPO w Stykowie