Komunikat Dyrektora ZPO w Stykowie dotyczący form kontaktu rodziców ze szkołą

W bieżącym roku szkolnym wprowadzone są następujące formy kontaktów rodziców ze szkołą:

a) za pomocą e – dziennika kontakt e – mail z Dyrektorem ( zpo.stykow.dyrektor@wp.pl),
c) kontakty e – mail z wychowawcami klas ( adresy podają wychowawcy )
d) kontakt telefoniczny:
– sekretariat 41 271 63 66,
– wychowawcy klas ( numery telefonów podają wychowawcy),
e) dni otwarte ( dyżury nauczycieli ) w pierwszą środę każdego miesiąca
w godz. 16.00 – 17.30,
f) zebrania ogólne i wywiadówki w klasach.

Terminy wywiadówek i dni otwartych w roku szkolnym 2021 /2022

15 września 2021 r. –wywiadówka
6 października 2021 r. – dzień otwarty ( godz. 16.00 – 17.30 ) dyżur tylko wychowawców klas
10 listopad 2021 r. – wywiadówka
1 grudnia 2021 r. – dzień otwarty ( godz. 16.00 – 17.30 )
31 stycznia 2022 r. – wywiadówka
2 marca 2022 r. – dzień otwarty ( godz.16.00 – 17.30 )
6 kwietnia 2022 r. – dzień otwarty ( godz. 16.00 – 17.30 )
11 maja 2022 r. – wywiadówka
1 czerwca 2022 r. – dzień otwarty ( godz.16.00 – 17.30 )

W wyżej wymienionych terminach dyżury pełnią wszyscy nauczyciele.

Realizacja spotkań rodziców z nauczycielami będzie odbywać się zgodnie z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju.

Zapraszamy wszystkich rodziców , którzy chcą uzyskać informacje o postępach dydaktyczno – wychowawczych swojego dziecka.

Dyrektor ZPO w Stykowie