Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”. Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z Internetu i TIK. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – Emisariusze prowadzą w szkołach zajęcia z uczniami, nauczycielami i uczniami. 31 marca w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbyły się pierwsze kilkugodzinne warsztaty z uczniami. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.