Archiwum dzienne: 28 stycznia 2022

Komunikat Dyrektora ZPO w Stykowie

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 24.01.2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, podaję do publicznej wiadomości haromonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

       

       Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odbywa się w terminie od 14.02.2022r. do 08.03.2022r., natomiast w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc, od 04.04.2022r. do 25.04. 2022r.. 

     

        Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji w wersji papierowej są wywieszone na drzwiach budynku szkoły od strony wejścia głównego i wejścia przedszkola.

 

                                                                                 Dyrektor ZPO w Stykowie

                                                                                            Marzena Adamus