Patriotyczne śpiewanie przy Ławeczce ,,Halnego” w Starachowicach 2020

W piątek 11 września 2020 roku przy Skwerze ,,Halnego” w Starachowicach o godz. 17.00 rozpoczął się  koncert pieśni patriotycznych i partyzanckich. Uroczystość ta rozpoczęła coroczne obchody  poświęcone   Żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury-Nurt”.

      Na zaproszenie Pani Anny Skibińskiej oraz w ramach kilkuletniej współpracy, wystąpili tam tradycyjnie MALI  WOJACY  Z  NATALIĄ  ORCZYK  oraz WIKTORIA  BILIŃSKA z klasy VI a, która pięknie debiutowała podczas tegorocznej imprezy.

     Nasi artyści jak zwykle spisali się na medal. Brawurowo wykonali osiem skłaniających do refleksji  pieśni, za które otrzymali moc oklasków i gratulacji od publiczności. Szczególne podziękowania usłyszeli od Pani harcmistrz Anny Skibińskiej- gospodarza uroczystości.

  W tym roku występy naszych wychowanków podziwiała również Pani dyrektor- Krystyna Kasica, która była bardzo dumna ze swych uczniów.

  Bardzo dziękujemy naszej młodzieży za poświęcony czas oraz reprezentowanie i promowanie naszej szkoły i gminy Brody w Starachowicach. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę WOJAKÓW, którzy mimo iż są absolwentami ZPO w Stykowie, nie odmówili wzięcia udziału w tej jakże pięknej uroczystości.

     Jak zwykle  dziękujemy również rodzicom, na których pomoc zawsze możemy liczyć.

 Do występu uczniów przygotowała Justyna Śpiewak.