LAUREATKI VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS” 2020

      Uczniowie ZPO w Stykowie  po raz kolejny wzięli udział w VII Wojewódzkim Konkursie Plastyczno -Fotograficznym ,,Wolny czas – bezpieczny czas”.

 Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury, pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego.

     Celem konkursu była promocja bezpiecznych zachowań w trakcie letniego wypoczynku poprzez wykonanie pracy plastycznej na ten temat.

     W grudniu komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Prace plastyczne dwóch  uczennic z naszej szkoły znalazły się w gronie najlepszych. Były to prace  AMELKI  TUREK  z klasy VIIa, która zajęła  II miejsce oraz MAŁGOSI  JURCZENI  z klasy VII b – miejsce III.

    Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i zakwalifikowanie miasta Kielc do strefy  czerwonej Covid – 19, Wojewódzki Dom Kultury odwołał wszelkie imprezy z udziałem publiczności. Z tego względu, dyplomy i piękne nagrody dla dziewczynek dostarczyła do szkoły Poczta Polska.

      Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczennic, serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Brawo Amelko i Małgosiu!!!

Do konkursu uczennice przygotowała Justyna Śpiewak.