Akcja ,,Sprzątanie świata”

W wtorek 22 września 2020r. uczniowie klasy pierwszej i trzeciej pod opieką wychowawców wspólnie wybrali się na akcję ,,Sprzątanie świata’’.  Uczniowie rozpoczęli sprzątanie od miejscowości Styków wzdłuż drogi Gminnej do miejscowości Jabłonna. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniowie nazbierali worki pełne odpadów.

Tegoroczna akcja uświadomiła wszystkim, że : wyrzucone na pobocze szklane i plastikowe butelki, foliowe torby, papiery oraz opakowania po produktach spożywczych stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie!