Archiwum dzienne: 2 marca 2020

Pasowanie na czytelnika

 Dnia 27 lutego 2020 r. w ZPO w Stykowie odbyło się ,, Pasowanie na czytelnika” uczniów

klasy I, przygotowane przez Justynę Śpiewak.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.

Zanim jednak młodsi koledzy złożyli przyrzeczenie, obejrzeli wraz ze swoją wychowawczynią

Panią Dianą Raban przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VII i VI b oraz uczennice z Klubu Czytelniczego z kl. VIII.

Pierwszacy dowiedzieli się jak dbać o książki, w jaki sposób należy zachowywać się w bibliotece, co można robić w czytelni. Otrzymali od starszych kolegów wydrukowane ,,Prośby książki”, które po uroczystości mieli wkleić do zeszytów.

Dzieci z klasy I świetnie poradziły sobie z bajkowymi zagadkami, które sprawdziły ich wiedzę na temat bohaterów baśni i bajek.

Następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,

a Pani wicedyrektor Elżbieta Rozwadowska ,,Wielką Księgą Bajek” dokonała pasowania każdego z uczniów. Otrzymane pamiątkowe dyplomy oraz piękne zakładki do książek sprawiły pierwszakom ogromną radość.

Na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Uroczystość pasowania na czytelnika była wstępem do udziału naszej szkoły w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”.