Archiwum dzienne: 15 czerwca 2019

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej ,,Obserwuję, poszukuję, wnioskuję…”

S

Autor innowacji:

mgr Anna Kubala

mgr Agnieszka Zwada

Miejsce wdrażania innowacji :

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

Założenia innowacji:

Głównym założeniem innowacji „ Obserwuję, poszukuję, wnioskuję..” było rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów. Nauki przyrodnicze to przede wszystkim szeroko pojęty obszar badawczy i doświadczalny. Doświadczenia mobilizowały uczniów do działania, rozwijały spostrzegawczość, zdolność obserwacji oraz wnioskowania. Innowacja miała charakter organizacyjno – metodyczny . Rozszerzała treści zawarte w podstawie programowej a nawet często wykraczała poza nie. Była przedsięwzięciem, które miało na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy i zwiększeniem ilości prowadzonych doświadczeń , eksperymentów,projektów , które ze względu na czasochłonność nie pozwalają na zbyt częste stosowanie ich na jednostkach lekcyjnych.

Zakres innowacji

Innowacja objęła klasy IV- VIII i była realizowana na lekcjach przyrody, biologii, geogarfii, fizyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych (dwa razy w miesiącu) przez okres od września 2018r – do maja 2019r .

Celem innowacji było:

Poszerzenie umiejętności oraz wiedzy praktycznej uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi,większa samodzielność i odpowiedzialność za pracę własną i grupową, dokumentowanie prowadzonych obserwacji i prezentowanie wyników swojej pracy.

Działania, które były podejmowane na zajęciach podczas realizacji zaplanowanych zadań:

  1. Rozwiązywanie zadań problemowych

Problem badawczy : Czy ocet zmieni właściwości kości i skorupki jaja kurzego?

Problem badawczy : Czy magnes przyciąga wszystkie przedmioty?

Problem badawczy : Czy woda w Kamiennej jest czysta?

  1. Wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, zadań praktycznych

Erupcja wulkanu

Wykrywanie skrobi w różnych produktach spożywczych

Mikroskopowanie i wykonywanie preparatów mikroskopowych

Zakładamy hodowlę pantofelka

Szukamy pantofelków w kropli wody

Lubimy wodę

Wilekie quizownie na zajeciach przyrodniczych

Sztuczny śnieg

Co to są superabsorbenty i czy można cieszyć się śniegiem w lecie?

Boraksowy glutek, czyli masa typu slim

  1. Zajecia w terenie

Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki Wszystko jest liczbą

  1. Wycieczka związana z bogactwem przyrodniczym Polski

Bieszczady

Projekty edukacyjne ( przyroda klasa VI : Układ Słoneczny, 7 cudów świata, 10 najinteligentniejszych zwiarząt świata, Najcięższe zwierzęta świata; Fizyka klasa VIII- Jak wytworzyć energię elektryczną domowym sposobem?”, Złudzenia optyczne ).

Ewaluacja:

Została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.

W czasie trwania innowacji była prowadzona dokumentacja – ( zdjęcia, scenariusze zajęć, plakaty, prezentacje multimedialne itp). Informacje z realizacji zaplanowanych działań zamieszczano na stronie szkoły w zakładce Innowacje Pedagogiczne.

Wyniki ewaluacji zajęć:

5 = zdecydowanie TAK,
4 = raczej TAK,
3 = nie wiem…, może,
2 = raczej NIE,
1 = zdecydowanie NIE.

  • przyjdę następny raz (jw.);
  • zajęcia oceniam na… (5 – bdb; 4 – db; 3 – średnie; 2 – słabe; 1- b. słabe);
  • zaangażowanie uczestników (jw.).

Matematyka na boisku szkolnym

Kiedy zaświeci słońce, uczniowie zaczynają pytać, czy lekcji nie można zrobić na boisku – bo cieplej, bo przyjemniej i łatwiej im wiedza wejdzie do głowy. W piątek 14. 06. 2019. z klasą V,,b” wybraliśmy się na boisko, by utrwalać pole i obwód prostokąta oraz zamianę jednostek. Zobaczyliśmy też jak w rzeczywistości wygląda obszar 1 ara i zamieniliśmy go na metry kwadratowe. Boisko szkolne idealnie pasuje do takich pomiarów. Do mierzenie wykorzystaliśmy taśmę mierniczą, tradycyjną ,,metrówkę” i koło miernicze. Podawaliśmy również długość i szerokość boiska w skali. Uczniowie pracowali z zainteresowaniem i uważam, że warto ćwiczyć tę umiejętność w praktyce.

Wojewódzkie zawody w Sandomierzu

14 czerwca 2019 r. dwie uczennice naszej szkoły Małgorzata Jurczenia i Natalia Niekłań uczestniczyły w wojewódzkich indywidualnych zawodach lekkoatletycznych w Sandomierzu. Podopieczne Małgorzaty Tomczyńskiej startowały w dwóch konkurencjach: skoku w dal i biegu na 60 m. Natalia skoczyła na odległość 3 m 72 cm i zajęła wysokie czwarte miejsce, przegrywając o podium 1 cm. Natomiast Małgosia w kategorii kl.V i VI skoczyła 4 m 29 cm i uplasowała się na III miejscu. Obie też zawodniczki w biegu zakwalifikowały się do finału i ostatecznie zajęły dwa 6 miejsca.