Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Święto to ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi zmagają się osoby z  niepełnosprawnościami na całym świecie. Podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności ma wpływ nasze postrzeganie osób, które żyją z nią na co dzień.

Na świecie żyje ponad miliard osób dotkniętych jakąś formą niepełnosprawności. Blisko 200 milionów niepełnosprawnych zmaga się ze znacznymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Niestety, w nadchodzących latach problem niepełnosprawności będzie narastać. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństwa oraz globalnym wzrostem występowania schorzeń przewlekłych.

W Polsce żyje około 4 697 000 Osób z Niepełnosprawnościami. Oznacza to, że co 8 Polak odczuwa ograniczenia zwykłych (podstawowych) czynności życiowych. 29% Osób z Niepełnosprawnościami  posiada znaczny stopień niepełnosprawności. 59% to osoby z uszkodzeniami i chorobami narządów ruchu. 27% osób nabyło niepełnosprawność z dnia na dzień w wyniku urazu lub wypadku — co może spotkać każdego.

Pamiętajmy o niepełnosprawnych nie tylko w dniu ich święta, ale każdego dnia. Postarajmy się, żeby czuli się z nami akceptowani.

Traktujmy ich tak, jak byśmy chcieli, żeby nas traktowano, jak napisała kiedyś znana aktorka filmowa i teatralna Anna Dymna: „ (…) osobę z niepełnosprawnością trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować”.

Opracowanie:
Pedagog specjalny – pani Anna Drukała

Pedagog szkolny – pani Beata Kryzińska