Ciekawostki ze świetlicy – wrzesień

Pierwsze dni szkoły upłynęły nam na dzieleniu się wakacyjnymi wspomnieniami, wzajemnym poznawaniu oraz integracji grupy świetlicowej. Sporo czasu poświęciliśmy na omówienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy. Zapoznaliśmy się z zasadami bezpiecznego zachowania obowiązującymi w świetlicy, w szkole i na boisku szkolnym. Rozmawialiśmy także o bezpiecznej drodze do szkoły, poznaliśmy zasady poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych oraz chodnikach. Integracja grupy odbywała się poprzez wspólne zabawy planszowe, edukacyjne, plastyczne, matematyczne i ruchowe. Poznaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie i charakterystyczne cechy jesieni. Obliczaliśmy kalendarzowe dni tygodnia i utrwaliliśmy tabliczkę mnożenia. Wykonaliśmy jesienną dekorację świetlicy i wiele prac plastycznych. Rozmawialiśmy na temat agresji i przemocy najczęściej spotykanej w szkole, jak również ćwiczyliśmy opanowanie złości  przez różne zabawy ruchowe i relaksacyjne. Ciekawi? Sami zobaczcie:)                                                                 Opracowała: Magdalena Bryła