Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STYKOWIE

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
  1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego, dzieci z Publicznego Przedszkola w Stykowie oraz nauczyciele i pracownicy placówki.
  2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie i ci, którym dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Ponocy Społecznej w Brodach.
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
  1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu oraz w miarę możliwości finansowych- deseru.
  2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący.
  3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku- koszt wsadu do kotła.
  4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
  5. W sytuacjach wzrostu kosztów i produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.
III Opłaty

Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u wychowawcy świetlicy do dziesiątego dnia każdego miesiąca, jednak na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do dziesiątego  każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.

Wpłaty u wychowawcy świetlicy potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

Wychowawca świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.

ZWROTY ZA OBIADY

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

Nieobecność musi być zgłoszona wychowawcy świetlicy osobiście, telefonicznie ( 503-429-214, 41-271-63-66) lub pisemnie w dniu poprzedzającym nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Odpisu za obiady dokonuje się od następnego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka.

W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, wychowawca świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

WYDAWANIE POSIŁKÓW

Posiłki wydawane są od godz. 11.15 do godz. 12.00.

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

Porcje, które zostały (ze względu na nieobecność uczniów w danym dniu),  są rozdzielone jako „dokładki” dla chętnych dzieci.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa wychowawca świetlicy.

Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.


Wiadomości z naszej stołówki

Kapuśniaczek

Potrzebne składniki: kapusta biała (400 g) marchewka (1 sztuka) pietruszka (1 sztuka) Rosół drobiowy WINIARY (2 sztuki) przecier pomidorowy (1 słoik) pieprz ziołowy (3 szczypty) papryka mielona czerwona (2 szczypty) cebula biała (1 sztuka) Przyprawa ZIARENKA SMAKU uniwersalne WINIARY (2 łyżki) margaryna (100 g) ziemniaki duże (5 sztuk) śmietana (2 łyżki) woda (3 l) Sposób […]


Smaczna ogórkowa 🙂

czas przygotowania : ok. 30 minut składniki na 4 – 5 porcji :  1,5 szkl. startych grubo albo posiekanych warzyw – marchewki, pietruszki, selera i posiekanego pora ok. 1,5 l bulionu cielęcego 3 – 5 średnich ziemniaków  4 – 5 średnich ogórków kiszonych ew. trochę kwasu ogórkowego  1 – 2 ząbki czosnku pęczek koperku 1 […]