NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas I-III oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Nie pal przy mnie, proszę”, jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 3. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 3. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 4. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 5. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Zagadnienia programowe:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

Metoda:

 • Podająca
 • Burza mózgów
 • Problemowa
 • Zadań stawianych dziecku
 • Graficznego zapisu
 • Twórczego rozwiązywania problemów

Formy pracy:

 • Indywidualna

Z przyczyn od nas niezależnych musimy przeprowadzić profilaktykę na odległość. Prosimy o wyrozumiałość.

 • KONKURS

Drogie dzieci! Ogłaszamy konkurs pt. „Nie palisz – życie ocalisz! ”

Prace można wykonać techniką dowolną i w dowolnym formacie. Prosimy o zrobienie zdjęcia swojej pracy i przesłanie do 29 maja 2020r. na e-meil do:

p. Magdalena Bryła venomia@wp.pl

p. Anna Rycombel annarycombel28@gmail.com

W tytule proszę podać nazwę szkoły, imię i nazwisko, oraz klasę,

np. ZPO w Stykowie Jan Kowalski kl. 2